Hủy

PVI mua cổ phiếu quỹ Tin tức

  • 03/07/2012 - 15:39

    PVI đã mua gần 500 nghìn cổ phiếu quỹ

    PVI nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 7,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 2,9% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch từ 27/4 đến 27/6.