Hủy

Qatar Airways Tin tức

Ế ẩm vé hạng nhất

Ế ẩm vé hạng nhất

Vé hạng nhất đã hết thời khi các doanh nhân ngày nay chọn bay hạng thương gia, các nhà tài phiệt thì đi phi cơ riêng.

XOR, XOR Việt Nam