Hủy

Qatar rời opec Tin tức

Qatar chính thức rời OPEC

Qatar chính thức rời OPEC

Quốc gia vùng Vịnh Qatar đã chính thức chấm dứt việc là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gần 60 năm.