Hủy

Quả địa cầu Tin tức

FPT sắp có logo Toàn cầu hóa 2014

FPT sắp có logo Toàn cầu hóa 2014

Từ 19/6 - 22/6, thành viên FPT mọi vùng miền có thể tham gia bình chọn 1 trong 4 mẫu logo Toàn cầu hóa của Tập đoàn sử dụng trong năm 2014.

XOR, XOR Việt Nam