Hủy

Qua tin Tin tức

  • 15/11/2014 - 16:48

    Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 380, 340 và 320.