Hủy

Quách Mạnh Hào Tin tức

  • 20/12/2013 - 11:41

    Ông Quách Mạnh Hào từ bỏ chứng khoán ?

    Giới thạo tin tài chính cho biết, ông Quách Mạnh Hào-thành viên HĐQT của MBS đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty để tập trung vào công việc giảng dạy.
XOR, XOR Việt Nam