Hủy

Quan gia Tin tức

Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.

  • 29/06/2020 - 14:00

    Nhanh như giá điện!

    Rất nhiều khách hàng coi việc tăng đột biến hóa đơn điện sinh hoạt là một bước lùi về tính minh bạch của EVN.
Người Tiên Phong