Hủy

Quán quân dự án khởi nghiệp Tin tức

Chiến thắng của sự sáng tạo

Chiến thắng của sự sáng tạo

Đốt than sao lại không có khói, nghe có vẻ như có gì đó không đúng, ngược đời, nhiều người nghĩ, đương nhiên khi đốt than thì phải có khói rồi.