Hủy

Quản trị Tin tức

  • 31/08/2023 - 17:07

    Đánh giá kết quả đào tạo

    Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Don Kirkpatrick vốn là mô hình đánh giá đào tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
  • 20/03/2023 - 11:21

    Quản trị “vay nợ quá đà”

    Điều gì đã khiến cho các công ty bất động sản rơi vào cảnh thiếu vốn, khất nợ, thậm chí là mất khả năng thanh toán và đối diện với phá sản?