Hủy

Quản trị Tin tức

Tuyển đúng dùng hay

Tuyển đúng dùng hay

Nghệ thuật quản trị nhân sự mà bạn có thể ứng dụng vào bất cứ ngành nghề nào.

  • 02/02/2021 - 08:00

    Tiền đổ về quỹ ESG

    Xu thế gia tăng của dòng vốn đầu tư hướng đến yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social and Governance - ESG).
  • 30/11/2020 - 13:37

    Chính Bắc

    Là cuốn sách để đời về lãnh đạo ngang tầm với những tác phẩm kinh điển trong lịch sử phát triển của khoa học lãnh đạo.