Hủy

Quốc gia khởi nghiệp Tin tức

  • 29/06/2014 - 13:19

    Giá trị xuất khẩu cao su giảm 33%

    Ước tính 6 tháng đầu năm xuất khẩu cao su đạt 337.000 tấn, trị giá 644 triệu USD, giảm 11,7% khối lượng và 33% giá trị so với cùng kỳ năm 2013.