Hủy

Quốc lộ 14 Tin tức

  • 09/06/2013 - 16:09

    Khởi công quốc lộ 14 đoạn qua Gia Lai

    Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn Km 1610 - cầu 110 (Km 1677+570) theo hình thức hợp đồng BOT.