Hủy

Quy dau Tin tức

  • 15/08/2023 - 15:21

    Quỹ phòng hộ Trung Quốc khủng hoảng

    Các nhà đầu tư nước ngoài đang dần mất hứng với Trung Quốc và các quỹ phòng hộ nhắm vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải trả giá.