Hủy

Quỹ đầu tư Tin tức

  • 15/08/2023 - 15:21

    Quỹ phòng hộ Trung Quốc khủng hoảng

    Các nhà đầu tư nước ngoài đang dần mất hứng với Trung Quốc và các quỹ phòng hộ nhắm vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải trả giá.
  • 30/03/2023 - 07:30

    Sản xuất thông minh, quốc gia thông minh

    Áp lực đè nặng lên các nhà sản xuất khi đứng trước nguy cơ mất đi lợi thế cạnh tranh chiến lược. “Sản xuất thế hệ tiếp theo” sẽ là lời giải…