Hủy

Quy định chính phủ Tin tức

  • 09/04/2014 - 10:31

    Thay đổi cách tính giá điện

    Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Người Tiên Phong