Hủy

Quỹ ETF vàng Tin tức

Giới đầu tư tăng cường

Giới đầu tư tăng cường "ôm" vàng

Lượng vàng nắm giữ toàn cầu tăng thêm hơn 500 tấn kể từ khi chạm đáy hồi tháng 1 khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

  • 28/01/2013 - 09:09

    Quỹ hoán đổi danh mục vàng: Tại sao không?

    Hoạt động của quỹ ETF vàng sẽ giúp thiết lập thị trường vàng với các sản phẩm theo thông lệ quốc tế, chuyển quan hệ cho vay sang quan hệ mua bán vàng (chứng khoán hóa); minh bạch hóa thị trường và giao dịch. Đặc biệt, nó sẽ giúp kết nối được thị trường vàng trong nước với thị trường vàng quốc tế, chuyển hóa phần lớn lượng vàng trong xã hội thành vốn phát triển kinh tế.