Hủy

Quỹ khẩn cấp Tin tức

Nga sắp hết tiền

Nga sắp hết tiền

Tiền đang chảy khỏi Nga với tốc độ báo động, sau gần 2 năm suy thoái, quỹ khẩn cấp của nước này chỉ còn 32,2 tỷ USD, theo Bộ Tài chính Nga.