Hủy

Quỹ phòng hộ Tin tức

Quỹ phòng hộ Trung Quốc khủng hoảng

Quỹ phòng hộ Trung Quốc khủng hoảng

Các nhà đầu tư nước ngoài đang dần mất hứng với Trung Quốc và các quỹ phòng hộ nhắm vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải trả giá.