Hủy

Quy tắc xuất xứ Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 10/3

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 10/3

Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1 giảm mạnh. Campuchia tăng cường áp dụng Quy tắc ứng xử nhằm ổn định giá. Nhập khẩu gạo Nhật Bản 2014-2015 ước đạt 700.000 tấn.

Người Tiên Phong