Hủy

Quỹ Tín dụng Nhân dân Tin tức

  • 18/03/2014 - 06:51

    Lãi suất giảm mạnh

    Bắt đầu từ hôm nay (18.3), một loạt các mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được giảm xuống theo quyết định của Ngân hàng nhà nước.
  • 08/07/2013 - 21:29

    Sẽ giải thể Quỹ tín dụng yếu kém

    Các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động yếu kém sẽ bị thu hồi giấy phép, giải thể, thanh lý tài sản và người gửi tiền sẽ chi trả bảo hiểm.