Hủy

Quy trình quản trị Tin tức

Sẽ tái cơ cấu ngân hàng mạnh hơn

Sẽ tái cơ cấu ngân hàng mạnh hơn

Sẽ có những cái tên ngân hàng không còn trên thị trường, nhưng cũng sẽ có những tổ chức lớn mạnh hơn cả về quy mô và trình độ điều hành.