Hủy

Quy tu Tin tức

  • 01/11/2023 - 09:56

    “Mỏ vàng” rác thải điện tử

    Để đạt được Net Zero vào năm 2050, thu hồi kim loại quý từ rác điện tử sẽ góp phần giải quyết nhu cầu kim loại tăng cao.
  • 17/10/2023 - 19:00

    “Mỏ vàng” rác thải điện tử

    Để đạt được Net Zero vào năm 2050, thu hồi kim loại quý từ rác điện tử sẽ góp phần giải quyết nhu cầu kim loại tăng cao.