Hủy

Rabobank Tin tức

Thị trường cà phê ngày 25/8

Thị trường cà phê ngày 25/8

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,9-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 • 23/06/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 23/6

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 37-37,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 26/05/2016 - 08:10

  Bản tin thị trường cà phê ngày 26/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm nhẹ xuống 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 10/03/2016 - 08:24

  Bản tin thị trường cà phê ngày 10/3

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 30,9-31,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 24/11/2015 - 08:09

  Bản tin thị trường cà phê ngày 24/11

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 34-34,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 17/11/2015 - 08:10

  Bản tin thị trường cà phê ngày 17/11

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 34,1-34,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 29/09/2015 - 08:06

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/9

  Giá cà phê Tây Nguyên bất ngờ giảm mạnh xuống 34,5-35,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 23/04/2015 - 08:06

  Bản tin thị trường cà phê ngày 23/4

  Giá cà phê Tây Nguyên tăng lên 38,6-39,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.