Hủy

Rác nhựa Tin tức

  • 09/05/2019 - 14:53

    Đường nhựa thay nhựa đường

    Dùng rác thải nhựa để làm đường mang lại triển vọng giải quyết vấn nạn rác thải nhựa dùng một lần tràn ngập ở Việt Nam.