Hủy

Rác thải nhựa Tin tức

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Hệ thống cho mượn, đổi trả và mang đi những chiếc ly tiện dụng, thân thiện môi trường, góp phần hạn chế rác thải nhựa.

  • 08/07/2019 - 08:31

    Những liên minh môi trường

    Các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nước giải khát và bao bì chung tay giải quyết nạn rác thải nhựa tại Việt Nam.
  • 09/05/2019 - 14:53

    Đường nhựa thay nhựa đường

    Dùng rác thải nhựa để làm đường mang lại triển vọng giải quyết vấn nạn rác thải nhựa dùng một lần tràn ngập ở Việt Nam.