Hủy

Rác vỏ xe Tin tức

Châu Á ngập rác vỏ xe

Châu Á ngập rác vỏ xe

Rác vỏ xe đang ồ ạt đổ vào Đông Nam Á và một số nước châu Á khác, gây hiểm họa khó lường cho môi trường.