Hủy

Răng vàng Tin tức

  • 04/05/2014 - 08:10

    Đàn ông đeo đồng hồ

    Chừng mươi năm gần đây, người Việt bắt đầu có nhiều đàn ông thật sự giàu. Theo cách hiểu bình thường của số đông ở ta, thì phần lớn người giàu đều chỉ là những người dư dật tiền.