Hủy

Rào cản Tin tức

Vượt rào tìm vốn ngoại

Vượt rào tìm vốn ngoại

Niêm yết trên sàn ngoại là cách để doanh nghiệp việt huy động vốn đầu tư nuớc ngoài hay đạt các mục tiêu về định giá.

  • 29/05/2017 - 12:30

    Chợ Tốt chờ tin tốt

    Chợ Tốt đang thâm nhập vào hai lĩnh vực nóng nhất hiện nay là rao bán ô tô và bất động sản.