Hủy

Rcep Tin tức

  • 29/11/2016 - 08:00

    RCEP lấp khoảng trống TPP?

    Với RCEP, Việt Nam sẽ nhận được lợi ích đáng kể đến từ việc nguồn cung ứng sản xuất từ Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc tăng lên.