Hủy

Real Brazil Tin tức

Thị trường cà phê ngày 7/9

Thị trường cà phê ngày 7/9

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 39,5-40,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

Thị trường cà phê ngày 18/8

Thị trường cà phê ngày 18/8

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,1-37,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 • 08/07/2016 - 08:14

  Thị trường cà phê ngày 8/7

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,2-37,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục giảm.
 • 23/03/2016 - 08:12

  Bản tin thị trường cà phê ngày 23/3

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên bật tăng lên 32,6-33,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 19/03/2016 - 08:43

  Bản tin thị trường cà phê ngày 19/3

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 32,1-32,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 08/12/2015 - 08:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 8/12

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 34,2-34,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 21/11/2015 - 08:21

  Bản tin thị trường cà phê ngày 21/11

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,5-35,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 22/10/2015 - 07:49

  Bản tin thị trường cà phê ngày 22/10

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 34,2-35 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 15/10/2015 - 08:04

  Bản tin thị trường cà phê ngày 15/10

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,7-36,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 10/10/2015 - 08:19

  Bản tin thị trường cà phê ngày 10/10

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 35,9-36,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 02/10/2015 - 08:03

  Bản tin thị trường cà phê ngày 2/10

  Giá cà phê Tây Nguyên không đổi ở 34,8-35,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng nhẹ, trong khi giá Arabica sàn ICE New York quay đầu giảm.
 • 29/09/2015 - 08:06

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/9

  Giá cà phê Tây Nguyên bất ngờ giảm mạnh xuống 34,5-35,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 26/09/2015 - 08:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 26/9

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 35,4-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 25/09/2015 - 08:05

  Bản tin thị trường cà phê ngày 25/9

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,8-35,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 24/09/2015 - 08:20

  Bản tin thị trường cà phê ngày 24/9

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 34,5-35,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.