Hủy

Refinitiv Tin tức

M&A toàn cầu giảm tốc

M&A toàn cầu giảm tốc

Hoạt động M&A đã giảm mạnh số lượng từ mức kỷ lục hồi đầu năm nhưng bù lại bằng những thương vụ khủng về giá trị.