Hủy

Retail Tin tức

Hạ nhiệt cuộc chiến giá rẻ

Hạ nhiệt cuộc chiến giá rẻ

Chiến lược cạnh tranh giá đang chứng minh có thể giúp các nhà bán lẻ điện máy, điện thoại giành thêm thị phần nhưng cũng ăn mòn biên lợi nhuận của họ.

  • 01/11/2023 - 03:00

    Vietnam a potential investment market for retailers

    Vietnam, with a population of nearly 100 million people, is considered a potential investment market for famous retailers around the world, therefore, many foreign retailers have increased their investments.