Hủy

Revn Tin tức

Điện gió vẫn đợi giá lên

Điện gió vẫn đợi giá lên

Việt Nam có đạt được mục tiêu 1.000 MW điện gió trước năm 2025 hay không tùy thuộc nhiều vào mặt chính sách để tối ưu hóa những tiềm năng.u