Hủy

Rich kid Tin tức

Rich kid châu Á: Bản lĩnh F3

Rich kid châu Á: Bản lĩnh F3

Thế hệ thứ 3 của các gia tộc kinh doanh châu Á cho thấy bản lĩnh theo đuổi sự nghiệp riêng cũng như có thể kế thừa cơ nghiệp của gia tộc.