Hủy

RMIT Việt Nam Tin tức

  • 30/10/2018 - 14:00

    Khi Sếp đi học

    Trở thành lãnh đạo đồng nghĩa phải quản trị một nhóm khách hàng lớn, đội ngũ nhân viên cấp dưới, đồng thời phải ra nhiều quyết định quan trọng trong công ty