Hủy

Roadshow Tin tức

CENLand tổ chức Roadshow tại TP.HCM

CENLand tổ chức Roadshow tại TP.HCM

Buổi roadshow của CENLand nằm trong lộ trình thông tin đến nhà đầu tư về kế hoạch sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong thời gian tới.