Hủy

Robenny Tin tức

Việt kiều vẫn khó mua nhà!

Việt kiều vẫn khó mua nhà!

Quyền sở hữu nhà ở tối đa 50 năm đang gây khó cho cá nhân nước ngoài muốn bán, mua lại hay thừa kế nhà ở từ người nước ngoài khác