Hủy

Robot xây dựng Tin tức

Robot Nhật có khả năng xây dựng

Robot Nhật có khả năng xây dựng

Các robot có thể giúp đỡ trong xã hội nhanh chóng lão hóa của Nhật Bản, nơi tỷ lệ sinh làm giảm công nhân xây dựng có tay nghề cao.