Hủy

Robusta giam Tin tức

Thị trường cà phê ngày 7/10

Thị trường cà phê ngày 7/10

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

Thị trường cà phê ngày 4/10

Thị trường cà phê ngày 4/10

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 40,8-41,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

 • 24/09/2016 - 09:10

  Thị trường cà phê ngày 24/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 40,7-41,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 21/09/2016 - 08:33

  Thị trường cà phê ngày 21/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 40,5-41,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 16/09/2016 - 08:24

  Thị trường cà phê ngày 16/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ xuống 40,1-40,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York không đổi.
 • 10/09/2016 - 08:36

  Thị trường cà phê ngày 10/9

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 39,9-40,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 31/08/2016 - 08:16

  Thị trường cà phê ngày 31/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 38,2-38,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 26/08/2016 - 07:50

  Thị trường cà phê ngày 26/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,7-38,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng trở lại.
 • 25/08/2016 - 08:24

  Thị trường cà phê ngày 25/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,9-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 24/08/2016 - 08:17

  Thị trường cà phê ngày 24/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 38-38,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 20/08/2016 - 07:43

  Thị trường cà phê ngày 20/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 37,9-38,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
 • 18/08/2016 - 08:24

  Thị trường cà phê ngày 18/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,1-37,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 17/08/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 17/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,5-38,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 13/08/2016 - 07:45

  Thị trường cà phê ngày 13/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,8-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 12/08/2016 - 08:00

  Thị trường cà phê ngày 12/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,9-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.