Hủy

RockStorm Tin tức

Được và mất gì từ Rockstorm?

Được và mất gì từ Rockstorm?

Ở Việt Nam, nếu không phải Pop, không phải cổ điển hay thể nghiệm "hàn lâm", càng không phải hip hop đường phố với ca từ khó nghe, khả năng rất cao ta sẽ vào nhóm nghe… rock.