Hủy

ROE của Becamex Tin tức

Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

Becamex là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương nhưng cổ phần chào bán của doanh nghiệp này không hấp dẫn nhà đầu tư.

Người Tiên Phong