Hủy

ROE của Becamex Tin tức

Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

Becamex là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương nhưng cổ phần chào bán của doanh nghiệp này không hấp dẫn nhà đầu tư.