Hủy

Role Play Contest 2018 Tin tức

Ấn tượng cuộc thi Role Play Contest 2018

Ấn tượng cuộc thi Role Play Contest 2018

Cuộc thi khuyến khích các nhân viên gian hàng thể hiện kiến thức về sản phẩm cũng như kỹ năng xử lý tình huống và thái độ phục vụ khách hàng.

XOR, XOR Việt Nam