Hủy

Ron92 Tin tức

Giá xăng, dầu tăng mạnh

Giá xăng, dầu tăng mạnh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó xăng E5 RON 92 tăng 939 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 946 đồng/lít.

Chưa tăng giá xăng

Chưa tăng giá xăng

Giá xăng RON92 và xăng E5 vẫn được giữ nguyên ở mức 17.594 đồng/lít và 17.322 đồng/lít.