Hủy

Room tín dụng Tin tức

  • 22/01/2013 - 09:27

    Ngân hàng nới room, ai vào?

    Vietinbank không phải là ngân hàng duy nhất có cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ hết “quota”.