Hủy

Rượu phú lễ Tin tức

Hoài bão của người kế thừa bản sắc

Hoài bão của người kế thừa bản sắc

Ngay lần đầu thưởng thức loại mỹ tửu truyền thống, tôi đã lóe lên ước vọng làng nghề Phú Lễ cũng được nhắc đến như những làng nghề lừng danh thế giới…”.