Hủy

Rupiah Tin tức

Indonesia cấm dùng ngoại tệ

Indonesia cấm dùng ngoại tệ

Ngân hàng Trung ương Indonesia cấm dùng đôla Mỹ và các ngoại tệ khác trong tất cả giao dịch tài chính trong nước để ngăn đồng rupiah rơi tự do.