Hủy

Ryder cup Tin tức

Golf và tennis vào “mùa hội”

Golf và tennis vào “mùa hội”

Các nhà tổ chức liên tục đẻ ra các giải đấu mang tính chất “hội hè”, nhằm thu hút khán giả, tài trợ cũng như bản quyền truyền hình.

Danh dự cao hơn tiền

Danh dự cao hơn tiền

Nói đến giải Ryder Cup của môn đánh golf là nói đến tinh thần đồng đội, hay tinh thần thể thao mã thượng.