Hủy

Sa sút Tin tức

  • 21/10/2013 - 15:32

    PVR lỗ quý thứ 5 liên tiếp

    PVR lỗ 8,8 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2013, gần gấp đôi lỗ cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty dự kiến năm 2014, 2015 lãi lên tới gần trăm tỷ đồng.