Hủy

Sách điện tử Tin tức

 • 16/09/2014 - 11:42

  Vì sao Amazon không bao giờ bán iPhone?

  Bạn có thể tìm thấy gần như mọi thứ trên Amazon, trừ iPhone mới. Đây là một dấu hiệu cho thấy hai Amazon và Apple có một mối quan hệ rất phức tạp.
 • 26/08/2014 - 08:50

  Amazon mua lại Twitch

  Wall Street Journal tiết lộ một thỏa thuận giữa hai bên đã đạt được và có thể được công bố ngay sau thứ 2 (25/8).
 • 13/10/2013 - 17:30

  Nguồn lực doanh nhân Việt kiều

  Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn phân tích, lực lượng doanh nhân Việt kiều đầu tư về nước sẽ bổ sung tốt mặt công nghệ, phương thức quản trị chuyên nghiệp