Hủy

Sacom Tin tức

SAM vẫn dựa vào đầu tư tài chính

SAM vẫn dựa vào đầu tư tài chính

SAM bắt buộc phải mở rộng ngành nghề. Đến nay, những tài sản của SAM trong bất động sản và đầu tư liên doanh liên kết đã tăng lên.

  • 29/12/2014 - 07:51

    Tin vắn chứng khoán ngày 29/12

    CII dự kiến thu 91 triệu USD từ bán sở hữu tại CII B&R; PVS đạt 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 2014; SeABank chi 124 tỷ đồng trả cổ tức...
  • 11/12/2014 - 15:09

    SAM chia cổ phiếu thưởng 6%

    Ngoài ra, sắp tới, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua tái cấu trúc và sửa đổi điều lệ công ty.
XOR, XOR Việt Nam