Hủy

Saddam Hussein Tin tức

Iraq tấn công quy mô lớn vào Tikrit

Iraq tấn công quy mô lớn vào Tikrit

Quân đội Iraq ngày 28/6 mở cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm giành lại thành phố Tikrit, thủ phủ của tỉnh Salahudin.

Người Tiên Phong